အဝေးသို့ယူဆောင်နိုင်သောစက္ကူအိတ် ၉၀၀မီလီ ဆိုဒ် အလတ် ၁၀.၄x၁၀.၃x၈.၅စင်တီ ၂၅ခုx၁ထုပ် တစ်ထုပ်ချင်းမှာယူနိုင်သည်။

Product SKU: 483487

Availability: In Stock

K7,205.00